Për Ne

about us

Për NeKush Jemi Ne

Kompania Xhama Lëvizës është kompani relativisht e re, por me punëtorë me eksperience jashtëzakonisht të madhe.

Së bashku me ju si konsumator shpresojmë që shumë shpejt ti arrijmë majat ne tregun Kosovar e pse jo edhe më gjerë.

Na KontaKtoni

+383 49 777 066